Antrisia

ANTRISIA (“Den oberoende staden Antrisia”)
Antris
Språk: urbiska
Stereotypt alignment: LN

På avstånd är staden som en drömsyn: byggd längs bergssidan och insvept i vattenrök från de flera stora vattenfall som skär rakt igenom staden. Men dess branta gator och trappor väcker snabbt besökaren med sitt ständiga dån, sin inträngande fukt och sin allvarsamma befolkning.
Antrisia är en självständig stadsstat, nöjd med att förvalta sin egendomliga planlösning snarare än att föra plötsliga anfallskrig.

Antrisia

Pilgrimsskugga Harnryd