Benbergen

BENBERGEN (“Benkonungens fristad”)
Skelett
Språk: modersmålet
Stereotypt alignment: LE

Detta säregna bergsrike styrs av Benkungen. Dess befolkning utgörs av de obegravdas skelett, som på detta sätt får någon form av värdighet och mening i den odödhet de inte själva sökt. Patruller från Benbergen söker ständigt igenom angränsande områden, på jakt efter levande att döda och döda att rekrytera innan omolnen tar dem. De följer regler i sin krigföring, men det är en klen tröst för de som angrips.

Benbergen

Pilgrimsskugga Harnryd