Garr

GARR (“Garr, den nya världens rike”)
Garrit
Språk: garritiska
Stereotypt alignment: N(L)

De civiliserade ödlemännens rike är rikt och mäktigt. Här finns bland annat världens bästa alkemister. Men här finns också den största koncentrationen drömalver utanför Stjärntronerna (i sig en klientstat till Garr). Människor är betydligt sällsyntare i Garr och det senaste i en rad krig mellan Garr och Klädet har nyss inletts.

Förutom Stjärntronerna är även ormfolkens land Vashtia en del av Garr.

Garr

Pilgrimsskugga Harnryd