Häxriddarna

HÄXRIDDARNA (“Häxriddarnas rike”)
Häxing
Språk: vandringsspråket
Stereotypt alignment: N

Häxornas land där häxorna styr enligt en feodal ordning som har många likheter med Klädets. Häxorna själva hävdar att det är riddarna i Klädet som tagit efter häxorna, inte tvärtom. Häxriddarna har sällan varit på offensiven med större styrkor, men ett kompani beridna häxor är en så pass mångsidig och obehaglig motståndare på slagfältet att de i allmänhet nått sina mål ändå.
Landet är sedan ett bra tag allierade med Klädet, men man har inte så mycket vardagliga förbindelser.

Häxriddarna

Pilgrimsskugga Harnryd