Heliga skogen

HELIGA SKOGEN
(skogare)
Språk: vediska
Stereotypt alignment: NE

Heliga skogen är trädens eget rike. Vedstyggelser är det härskande folket, men här lever många andra växtvarelser såväl som människor och andra djurvarelser som villigt eller under tvång underkastat sig trädens direktiv.
Det finns flera närmast självständiga delar som var för sig är fullt kapabla att föra framgångsrika krig mot yttre fiender, men det finns också en del inre stridigheter. Ändå växer den Heliga skogen sig större och större.

Heliga skogen

Pilgrimsskugga Harnryd