Isnobuda

ISNOBUDA
Isnobuding
Språk: urbiska
Stereotypt alignment: LN

Den största av kontinentens stadsstater. Kanske är det folkmängden som gör masker och smink så viktiga här. Kan man inte ha fysiska avstånd till folkmassorna får man ta till andra medel. Lågmäldhet är också en dygd som kan bottna i detta. I övrigt är detta också mosaikernas stad där nästan alla ytor är täckta av konstfärdiga mönster och bilder.

Isnobuda har sällan gått i krig, utom när vampyrvildarna i Odorer har blivit för framfusiga.

Isnobuda

Pilgrimsskugga Harnryd