Nedlockade riket

NEDLOCKADE RIKET (“Argotiska konungariket av urbisk nation”)
Argot
Språk: urbiska
Stereotypt alignment: N (CN för de laglösa områdena)

Till skillnad från de flesta grannrikena är inte Nedlockade riket en stadsstat, även om huvudstaden Argota inte skäms för sig. Istället är det liksom Klädet en mängd små och större tätorter, spridda i skogar, slätter och berg. Men Nedlockade riket fick sitt namn av en katastrofal välvning som vred ner många samhällen helt eller delvis i underjorden. Ur sprickor i marken tränger sedan dess moln av röd ånga upp och ger det redan surrealistiska landskapet en mardrömslik ton och orsakar konstant missväxt.
Nedlockade riket är därför i statt i upplösning och stora områden är helt laglösa om man bortser från vad lokala rövarhövdingar dikterar. Kungliga hovet i Argota har inte gett upp sina anspråk, men dess armé och ekonomi är helt otillräcklig för uppgiften.

Nedlockade riket

Pilgrimsskugga Harnryd