Odorer

ODORER (“Odorerskogen”)
Odring, oftast helt enkelt “vampyr”.
Språk: modersmålet
Stereotypt alignment: CE (avser vampyrerna, men många tar för givet att människor därifrån på ett eller annat sätt är besudlade eller kontrollerade av gengångarna)

Vampyrerna här är många och vilda (i ordets alla bemärkelser), men lyckligtvis inte särskilt organiserade. Men det har hänt att närliggande samhällen angripits av stora horder snarare än enstaka blodsugare.

Det finns andra invånare än vampyrerna, men de lever kuvade och i ständig skräck för de odöda.

Odorer

Pilgrimsskugga Harnryd