Röda hovet

RÖDA HOVET (“Det karmosingnistrande hovet”)
Rödhövisk (eller helt enkelt drake)
Språk: drakonianska
Stereotypt alignment: N (sammanfattning av hur folk i andra länder ser på landets invånare i stort; det är ovanligt att folk har personliga erfarenheter av individuella drakar)

Det mäktigaste av de ännu existerande drakrikena. Här finns en stor mängd drakar, många metalliska men också ett antal röda, som verkar nöja sig med att intrigera i sina salar istället för regera ensamma över kontinentens olika jaktmarker. En hel del tvåbenta adoranter – människor, dvärgar, vrakalver, drömalver, halvlingar – bor också här och arbetar för drakarna. De har olika skäl till detta, men nog spelar Röda hovets rent overkliga mängder skatter viss roll för somliga.
Röda hovet har diplomatiska förbindelser med större stater och har inte på mycket länge fört anfallskrig.Men drakarna gör många illa till mods: förutom alla andra monstruösa egenskaper flyger de helt ogenerat.

Röda hovet

Pilgrimsskugga Harnryd