Rans

RANS (“Det ädlaste Rans”)
ransing
Språk: tigriska
Stereotypt alignment: CN

Rans kallas ibland för Tigerstaden, av goda skäl. Många av invånarna är vartigrar, några är rakshasor eller andra exotiska tigervarelser. Vanliga tigrar tjänar som husdjur, vaktdjur och krigsdjur. Människorna här är släkt med de nordliga tigerbarbarerna, men ser på sina släktingar som andra ser på smuts de torkat av sig när de passerat tröskeln till sitt hem. Trots sin konstanta stämning av loj aggressivitet är inte Rans nämnvärt mer krigiskt mot sina grannar än brukligt är. Men besökare utsätts för en konstant ström av statusbedömningar och bör snabbt sätta sig i respekt eller skaffa lokala allierade.

Rans

Pilgrimsskugga Harnryd