Regnrike

REGNRIKE
Regnrikare
Språk: urbiska
Stereotypt alignment: NG

Ett fredligt litet rike med mycket fokus på textilhantverk och hästavel. Landet är välbenämnt: det är nästan alltid någon form av fukt i luften över de lummiga kullarna.
Regnrikarna har en del egna trupper, mest kavalleri och smygtrupper, men de är allierade med Klädet och litar till sin mäktiga granne att avvärja konkreta hot.

Regnrike

Pilgrimsskugga Harnryd