Rovriddarna

ROVRIDDARNA
Rovriddare
Språk: vandringsspråket
Stereotypt alignment: CE

Rovriddarna är helt enkelt samlingsnamnet på allsköns mer eller mindre riddarlika rövarhövdingar. De finns här och var längs Klädets periferi, utom i norr (Benbergen) eller i sydost (Garr, Vashtia och Stjärntronerna).
Ofta är rovriddarna irritationsmoment eller hot på lokal nivå, men ibland samlar de sig under en lovande ledargestalt och kan härja stora områden och till och med plundra städer.

Rovriddarna

Pilgrimsskugga Harnryd