Vita hovet

VITA HOVET (“Det bländvita hovet”)
Vithövisk (eller helt enkelt “drake”)
Språk: drakonianska
Stereotypt alignment: N (andra folks förutfattade mening och ett teoretiskt medelvärdet mellan silverdrakarnas LG och de vita drakarnas CE, även om det inte stämmer på en enda invånare i riket)

Ett drakrike, litet och obetydligt jämfört med Röda hovet. Men ändå. Drakar. Silverdrakarna har harmoniska och välfungerande fästen och akademier, med föga av de intriger som kännetecknar Röda hovets salar. De vita drakarna fogar sig muttrande eftersom de både är individuellt underlägsna och har svårt för det där med samarbete, men besökare gör klokt i att snabbt ta sig till ett silverfäste.

Vita hovet

Pilgrimsskugga Harnryd