Vyss

VYSS (“Vyss – vågornas rike”)
Vysking
Språk: vågornas språk
Stereotypt alignment: LN

Det stora havsriket Vyss håller sina öar och kuststäder trygga med sina berömda örlogsfartyg. Allmänt anses att det är lika omöjligt att besegra Vyss i sjöslag som det är att besegra Klädet i kavalleridominerade slättstrider. Det sägs också att Vyss har skepp fullt kapabla att färdas på land.
Vyss är också namnet på den skålformade huvudstaden långt ute till havs; hjärtat i en kultur som ser sig som minst lika sofistikerad som de kontinentala stadsstaterna, utan att för den skull ge avkall på sin inneboende dynamik och handlingskraft. Klädet ses som ett framgångsrikt barbarrike och något av en uppstickare, även om Vyss i sin igenkännbara form bara är obetydligt äldre.
Liksom i Klädet dominerar människorna, men i nationen Vyss finns också stora populationer vrakalver, dels i nomadflottor och dels i vissa städer.
Den traditionella fienden är djävlarna i Ångornas hav, men det är ära vyskingarna delar med många andra. Skillnaden är att djävlarnas rike ses som en oacceptabel strukturell fara för Vyss själva existens: hur kan något skepp vara säkert när en farlig fiende bebor havsbotten?

Vyss

Pilgrimsskugga Harnryd