Om man vill kalla världen för något annat än just ”världen” kan man kalla den Pilgrimsskugga. Där finns många folk som alla blev fria när fåglarna störtades mycket, mycket länge sedan.

”Fåglarna”?

En total nykomling eller ett barn kanske sneglar klentroget mot närmaste sparv eller skata. Den vuxna bekräftar nickande och allvarligt, men utan att kunna eller vilja förklara närmare. Fåglar ses som onda och farliga på nästan alla håll. Man äter inte fågel och skyr eller dödar dem när man kan.

Inte heller flyger man. Inte ens med magi eller på bevingade varelsers ryggar. Hör man talas om någon som flugit reagerar man som på rykten om kannibalism eller ännu värre ting.

Men annars står man inte andra världar efter. Här finns trolldom och hjältar, alver och dvärgar, orcher och jättar, drakar och djävlar, spöken och gengångare. Stora imperier såväl som småländer och märkliga stadsstater i de storas skugga eller långt borta.

Här finns också andra, ovanligare ting. Svarta omoln fulla av vålnader. De gåtfulla Pilgrimerna som vandrar igenvuxna och glömda vägar mot okända mål. Kokande hav, skepp som seglar på land. Mäktiga metaller och en föränderlig underjord.

Och härnäst?
Raser
Klasser
Länder

Pilgrimsskugga