Dvärgskogen

DVÄRGSKOGEN (“Suveräna Konungadömet Irba Hacka”)
Skogsdvärg
Språk: dvärgiska
Stereotypt alignment: LN

Vandringsspråkets namn på landet säger allt. Det är en skog och här bor dvärgar. Gruvdrift pågår och smideskonsten står högt i kurs, men dvärgarna har tagit till sig skogsmiljön och bor i stugor, gärna under breda träds rötter, de snidar mycket, spelar träblåsinstrument och går inte till vardags omkring i metallrustningar.
Förutom dvärgarna bor här också kentaurer. De är helt enkelt dvärgarnas slavfolk och exploateras hänsynslöst. Klädet, som handlar mycket med Dvärgskogen och även är formellt allierade, brukar beklaga detta. Dvärgarna svarar i allmänhet med att peka på Klädets utnyttjande av alla möjliga sorters hästdjur, en del mycket intelligenta. En djupare irritationskälla, även om den normalt hålls väl dold, är minnet av krigen mellan Klädetoch dvärgarna för länge sedan. Inte fullt så länge sedan enligt dvärgarnas tidsuppfattning.

Dvärgskogen

Pilgrimsskugga Harnryd