gudar

PILGRIMSSKUGGAS GUDAR

En komprimerad lista över speltekniskt viktiga data om gudarna. Till skillnad från en del annat i wikin är det här inte allmänbildning i spelvärlden. Många världsvana, beresta och äventyrslystna personer känner på sin höjd till ett par av namnen i listan – utöver Modern.

Agornath
Alignment: CE
Gebit: Svarta apor, barnamord
Domäner: Animal, Chaos, Destruction, Madness, Strength
Symbol: Svart cirkel med många händer
Vapen: Club

Agraane
Alignment: N(G)
Gebit: Tidens gång, stora trender
Domäner: Community, Knowledge, Plant, Repose, Weather
Symbol: Trappa
Vapen: Scimitar

Arek-Disha
Alignment: NE
Gebit: Farlig strålning, kunskap från ljus
Domäner: Death, Fire, Knowledge, Sun
Symbol: Grön sol
Vapen: Light crossbow

Avlamotig
Alignment: CE
Gebit: Njutning från stöld och missförstånd
Domäner: Chaos, Charm, Liberation, Trickery, Travel
Symbol: Gapande mun
Vapen: Dagger

Baltag Endor
Alignment: CN
Gebit: Ljus som verktyg och vapen, erövring
Domäner: Artifice, Fire, Travel, Sun, War
Symbol: Svart sol
Vapen: Heavy crossbow

Bron-Kasul
Alignment: LE
Gebit: Förberedelser, hämnd, dominans.
Domäner: Law, Charm, Evil, Artifice, Rune
Symbol: Brinnande labyrint
Vapen: Warhammer

Cacus
Alignment: CE
Gebit: Rånare
Domäner: Fire, Darkness, Strength, Liberation, Luck
Symbol: Tre brinnande skallar
Vapen: Greatclub

Den djävla älgen
Alignment: CN
Gebit: Oväntade besök, rymning, jakt
Domäner: Animal, Liberation, Luck, Protection, Travel
Symbol: Älghuvud
Vapen: Longbow

Den sista gudinnan
Alignment: LG
Gebit: Paladiner, rättvisa
Domäner: Good, Law, Protection, War, Knowledge
Symbol: Litet vitt svärd på svart botten
Vapen: Shortsword

Den styckade gudinnan
Alignment: NE
Gebit: Krig, natt, stjärnor
Domäner: War, Travel, Sun, Darkness, Air
Symbol: Spiralgalax
Vapen: Battleaxe

Dubbelstjärnan
Alignment: NG
Gebit: Farofyllda färder, drakdödare, barder
Domäner: Luck, Protection, Sun, Travel, Glory
Symbol: Två stjärnor (guld och silver)
Vapen: Longsword

Drottning Silver
Alignment: N
Gebit: Silver, yta
Domäner: Earth, Charm, Darkness, Weather, Charm
Symbol: Silvertreudd
Vapen: Trident

Enhornade draken
Alignment: CE
Gebit: Väder, avund
Domäner: Weather, Water, Destruction, Air, Chaos
Symbol: Öga inuti mun
Vapen: Longspear

Fakvod
Alignment: LN
Gebit: Storhetsvansinne, strukturera andras skapelser
Domäner: Artifice, Glory, Liberation, Madness, Magic
Symbol: Stav krönt av glasglob med stiliserad man inuti
Vapen: Quarterstaff

Fedeler
Alignment: CE
Gebit: Röda drakar, våldsam maktutövning
Domäner: Fire, Charm, Death, Nobility, Air
Symbol: Röd tyrannosauruskalle
Vapen: Rhoka sword

Fendolen-Amseku-Drogot
Alignment: NE
Gebit: Färglöshet, lättja, anspråkslöshet, försvinnande
Domäner: Air, Darkness, Death, Evil, Trickery
Symbol: Grå sol på vit botten
Vapen: Bola

Gronpende
Alignment: LE
Gebit: Bygga och förstöra byggnader, hata stenvarelser
Domäner: Artifice, Community, Destruction, Earth
Symbol: Grön kappa
Vapen: Halberd

Jätten
Alignment: CN
Gebit: Hunger, sömn, krigare
Domäner: Chaos, Repose, Strength, Protection, Glory
Symbol: Klubba
Vapen: Greatclub

Kejsar Guld
Alignment: LE
Gebit: Guld, drakoniska lagar
Domäner: Earth, Glory, Protection, Charm, Law
Symbol: Guldbjällra
Vapen: Tetsubo

Kvarndragaren
Alignment: CE
Gebit: Hat
Domäner: Strength, Protection, War, Rune, Liberation
Symbol: Bruten kvarnsten
Vapen: Heavy pick

Kingu
Alignment: CE
Gebit: Vampyrer, explosiv sadism
Domäner: Evil, Destruction, Animal, Darkness, Death
Symbol: Svart stentavla med brinnande text
Vapen: Horse mace

Kubera
Alignment: NE
Gebit: Hänsynslös girighet
Domäner: Knowledge, Trickery, Earth, Liberation,
Symbol: Guldstridsklubba
Vapen: Foot mace

Kung Brons
Alignment: NE
Gebit: Brons, narcissism
Domäner: Earth, Liberation, Charm, Water, Luck
Symbol: Bronsbägare fylld med vatten
Vapen: Foot mace

Marobe
Alignment: N
Gebit: Labyrinter, hård utbildning
Domäner: Artifice, Earth, Magic, Protection, Knowledge
Symbol: Sol inuti labyrint
Vapen: Flail

Mirrad Oktalere
Alignment: NE
Gebit: Skrattande gengångare, humor på andras bekostnad
Domäner: Chaos, Death, Luck, Madness, Trickery
Symbol: Randigt öga
Vapen: Flail

Modern
Alignment: NG
Gebit: Världen, liv, död, vila
Domäner: Inga
Symbol: Kvinnoansikte i spiral
Vapen: Foot mace

Niatog
Alignment: CE
Gebit: Svarta drakar, våldsam maktutövning
Domäner: Destruction, Chaos, Death, Nobility, Water
Symbol: Svart, oljedrypande tyrannosaurusskalle
Vapen: Rhoka sword

Niraa
Alignment: LE
Gebit: Blå drakar, våldsam maktutövning
Domäner: Weather, Charm, Death, Nobility, Air
Symbol: Blå, blixtomvärvd tyrannosaurusskalle
Vapen: Rhoka sword

Phobos
Alignment: CE
Gebit: Skräck, smärta
Domäner: Charm, Fire, Travel, Evil, Madness
Symbol: Blodigt ansikte
Vapen: Foot mace

Saas-Enolos
Alignment: CN
Gebit: Sex skall användas till allt
Domäner: Animal, Charm, Community, Liberation, Madness
Symbol: Två gripande händer
Vapen: Whip

Sani
Alignment: N
Gebit: Rymden
Domäner: Knowledge, Darkness, Protection, Air, Travel
Symbol: Saturnusvärld
Vapen: Falchion

Shonvin
Alignment: NE
Gebit: Salt
Domäner: Death, Water, Earth, Protection, Sun
Symbol: Vattenlilja
Vapen: Madu

Thartaun
Alignment: CE
Gebit: Strid och brand
Domäner: Fire, Protection, Strength, War, Artifice
Symbol: Blåröda flammor
Vapen: Longsword

Vanda Kea
Alignment: NE
Gebit: Leda, dekadens, mörker, skräck, saknad
Domäner: Darkness, Charm, Madness, Sun, Magic
Symbol: Tre svarta cirklar
Vapen: Flail

Veulboch
Alignment: NE
Gebit: Kunskap genom andras lidande
Domäner: Evil, Fire, Trickery, Knowledge, Trickery
Symbol: Lila eld
Vapen: Treudd

Vevsul Takoral
Alignment: LE
Gebit: Finstilta kontrakt, oläglig information
Domäner: Knowledge, Law, Rune, Sun, Evil
Symbol: Gåspenna med rött bläck
Vapen: Glaive

Voldara
Alignment: LN
Gebit: Lagom takt, hejda drastiska hjältar och omvälvande händelser
Domäner: Community, Knowledge, Law, Repose, Protection
Symbol: Timglas flankerat av svärd
Vapen: Shortsword

Vralat Xi
Alignment: CN
Gebit: Hämningslös egoism, roliga impulser
Domäner: Chaos, Magic, Travel, Madness Trickery
Symbol: Regnbågskors
Vapen: Sling

gudar

Pilgrimsskugga Harnryd