Klasser

KLASSER (de engelska titlarna anges här med den svenska översättning som används i den här wikin)

Barbarians (barbarer) finns egentligen inte i Klädet eller dess grannländer, iallafall inte hos människorna. Det finns legoknektshorder av orcher och liknande (ledda av jättar) och där kan halvorchbarbararer finnas. Nordväst om Klädet finns Tigerbarbarerna och som namnet antyder är de rätt råbarkade och har en del tvättäkta barbarer i sina led.

Bards (barder) är helt enligt reglerna.

Clerics (präster) är ovanliga. Moderns kult handlar mest om dödstro och begravningar. Den religionen befattar sig inte med mirakel och dess funktionärer är normalt experts (NPC-klassen). Det finns en hel del kulter med olika gudar, men de är alltid små och ses med viss misstro – ofta med goda skäl.
En präst måste därför höra till någon av dessa gudars obskyra kulter.

Druids (druider) i Klädet kommer från de allierade Rosenriddarna och dessa brukar vara ganska krigiska. Men det finns druider på andra håll och de är vanligast i Heliga skogen.

Fighters (krigare) är helt enligt reglerna och mycket vanliga. I Klädet och dess grannländer finns det särskilt gott om tungt bepansrade riddare.

Monks (munkar) är sällsynta i Klädet men fungerar enligt reglerna. Munkkloster är oftast influerade av någon utländsk tradition. Men det finns inget stort munkrike såvitt man känner till, utan varhelst man stöter på munkar är det i rätt små grupper med en undanskymd position i det egna landet.

Paladins (paladiner) är trots riddartematiken sällsynta eftersom gudarna har en undanskymd roll. De allra flesta hör till Den sista gudinnans kult.

Rangers (utbygdsjägare) är helt enligt reglerna. Listan för favoured enemies kan användas rakt av – det finns ingen monstruös snedfördelning av varelsetyperna i denna värld jämfört med grundreglerna.

Rogues (rackare eller helt enkelt tjuvar) är helt enligt reglerna. Tjuvgillen finns i det fördolda här och var, men är åtminstone i Klädet aldrig någon respekterad eller ens erkänd del av samhället. I Staden utan dörrar är det tvärtom förbrytargrupperna som styr allt.

Sorcerers (trollkonstnärer) är som i reglerna men har dåligt rykte som opålitliga och klumpas ihop med så kallade Fritänkande magiker som inte sällan är skvatt galna.

Wizards (trollkarlar) kan ha vilken specialitet som helst, helt enligt grundreglerna. Men de måste också följa en trolldomsart som avgör vilka besvärjelser de kan välja när de går upp nivåer och även hur de bär sig åt för att förbereda dem. De har nämligen inte automatiskt en trollformelsamling. Om de skaffar en kan de forska fram eller transkribera besvärjelser fritt enligt grundreglerna, alldeles oavsett om de aktuella besvärjelserna ingår i deras valda trolldomsart eller ej.
De har alltså till en början ett snävare urval besvärjelser än i grundreglerna, men kan potentiellt lära sig vilka som helst – om de kan hitta dem eller forska fram dem.
Trolldomsarter:
De obegränsade
Fragmentatiker
Fritänkande
Kretskastare
Krönta mästare
Nervrotsmästare
Oleumantiker
Ryttarmagiker
Stendräktsbärare
Stormdrivare
Svartskådare

Klasser

Pilgrimsskugga Harnryd