Klädet

KLÄDET (“Det Allrahärligaste Klädets Marker”)
Klädesfolk
Språk: vandringsspråket
Stereotypt alignment: LN, (CN enligt dvärgarna)

En stor och mäktig feodalstat, där riddare dominerar såväl armé som styre. Kungaparet är de högsta ledarna, men var och en av de fyra provinserna Järnslätterna, Urland, Nordmarkerna och Dvärgland är ett hertigdöme. Många städer är grevskapssäten och under grevarna finns baroner med egna borgar och under dem länsriddare med egna gårdar. Allmogen äger också gårdar och byar, men normalt inte städer och borgar.
Klädet är i mångt och mycket människornas stora rike till lands, även om det finns lite dvärgar här också. Här finns också världens bästa hästar: från noggrant framavlade stridsmaskiner till kusligt intelligenta trotjänare och mängder av enhörningar som lierat sig med klädesfolket så till den grad att de låter sig ridas. Klädet är också ryttarmagins urhem. Sammantaget gör detta de välrustade riddarbrigaderna till en nära nog oövervinnerlig kraft.
Runt Klädet finns ett antal mindre stater som i praktiken kan sägas höra till Klädet eller åtminstone ha anpassat sig till ett liv i Klädets skugga: Häxriddarna, Rosenriddarna, Regnrike, Dvärgskogen och Rovriddarna.

Namnsed
Klädesfolk har förnamn som är korta (1-2 stavelser) och efternamn som också ofta är korta, även om långa efternamn också förekommer. Efternamnen är släktnamn och barnen ärver den äldsta förälderns släktnamn om föräldrarna inte gemensamt beslutar annorlunda.

Klädets adel
Adeln utöver nästan all politisk och militär makt och stora delar av den ekonomiska dito. En ädling lägger till en särskild namnform efter sitt efternamn: ”… av X och Y” där X och Y är dels en personlig egenskap och dels ett material eller ett föremål.
Exempel:
Baron Ulvar Torrean av Mod och Spira
Baron Syrilla Bene av Flit och Tandad klinga
Länsriddar Yrm Koss av Brons och Tystlåtenhet

Kung/Drottning (”kung/drottning” eller ”min kung/drottning”.) tillsätts genom val där alla riddare och uppåt får delta. Kungen/drottningen måste tillhöra någon av hertigätterna.
Kung Arsk Balonvar av Oförvägenhet och Lans
Drottning Palind Estika av Oförvägenhet och Lans

Hertig/Hertiginna (”hertig/hertiginna” eller ”min hertig/hertiginna”) är en ärftlig titel. De fyra hertighusen styr över var sin provins.
Hertiginnan Malie Venk av Arnoran och Övertygelse (Järnslätterna)
Hertig Gotar Fall av Kläde och List (Urland)
Hertiginnan Jalta Krenn av Kläde och List (Urland)
Hertig Arrton Agronok av Hovar och Lystnad (Nordmarkerna)
Hertiginnan Kinn Vepa av Hovar och Lystnad (Nordmarkerna)

Greve/Grevinna (”greve/grevinna”) är också en ärftlig titel. En greve/grevinna har säte i en stad och har minst två baroner/baronessor under sig.

Baron/Baronessa (”baron/baronessa”) är även det en ärftlig titel. En baron/baronessa har säte i en borg.

Länsriddare (”länsriddare”. ”länsriddar”, “riddare” eller “riddar”) är den lägsta ärftliga titeln. En länsriddare har en egen gård.

Krigsriddare (”krigsriddare”, ”krigsriddar”, “riddare” eller “riddar”) är normalt en beriden tung krigare som bevisat sin lojalitet och skicklighet för en baron eller högre och ingår i dennes hushåll. Titeln är inte ärftlig.

Junkerskap (”junker” om det inte är ett äktenskap) är en grupp jämlikar som gemensamt agerar som ledare över en by, en borg, en stad, ett landområde, eller någonting annat som man kan leda. Junkrar bär magiska ringar som låter dem få veta varandras beslut.
Adliga äktenskap är ett slags Junkerskap med två medlemmar, men brukar aldrig benämnas som sådant utom i skämtsamma sammanhang.

Klädet

Pilgrimsskugga Harnryd