Raser

Alver kallas drömalver. Det finns enstaka i Klädet, men de flesta bor med ödlemännen i Garr – ett rike som är i krig med Klädet. Drömalver har mycket långt och tjockt hår men är speltekniskt som i PHB. Stereotypa drömalver har alignment N, föraktar fysiska ting och beundrar psykiska.

Halvalver kallas vrakalver. De är en egen ras med egen kultur – det blir inte automatiskt vrakalver om en drömalv och en människa. Oftast känner man igen en vrakalv på hans orangea hår som står rakt upp. Vrakalvernas hemtrakter är längs kusterna långt i väster, men de finns här och var i Klädet också – gärna förknippade med olagligheter. Deras stereotypa alignment är CN.

Dvärgar lever ovan jord men har inte tappat sina PHB-förmågor. Det finns gott om dvärgar i Klädetoch de har också en egen skog som i allt väsentligt är helt omgiven av Klädet. Deras stereotypa alignment är LN.

Halvlingar har inget eget land och är spridda över världen. Ofta ses de som omyndiga och är förvisade till underhållningsbranscher eller hjälpredefunktioner. Deras stereotypa alignment är CG.

Gnomer finns inte.

Halvorcher är hybrider utan egen kultur. De finns här och var men även om de motvilligt accepteras i Klädetär de påtagligt frånvarande i högre samhällssikt. Stereotypt alignment: CN.

Raser

Pilgrimsskugga Harnryd