Stjärntronerna

STJÄRNTRONERNA (“Stjärntronernas rike”)
Drömalv
Språk: åskorden
Stereotypt alignment: N

Trots att Garr för länge sedan erövrade detta rike märks det inte mycket när man besöker Stjärntronernas självlysande skogar. Även om det i någon mening är en provins har landet långt gången självständighet i sina inre angelägenheter. Drömalverna är i stor majoritet här och de fåtaliga garriterna gör inte stort avtryck.
Här är andliga krafter hyllade och fysiska krafter föraktade. Även om det var just den attityden som möjliggjorde Garrs erövring har det inte gjort mycket för att ändra drömalvernas fördomar i frågan. Snarare fortsätter man glatt att strunta i fysiska stridskrafter och framsteg, trygga i förvissningen att Garr uppenbarligen har stor kompetens där om behovet skulle uppstå.
”Stjärntronerna” syftar på fontänliknande stenkonstruktioner som sägs ge starka astrala och psykiska krafter till den som sitter där. De är också symboler för de ledande familjernas makt.

Stjärntronerna

Pilgrimsskugga Harnryd